obowiązki cudzoziemca

Prawo – koronawirus 3.0

Robert Jaroszewski        15 maja 2020        Komentarze (0)

Prawo zaczyna przybierać coraz dziwniejsze znaki. Tarcza antykryzysowa ma edycję 3.0. A teraz dodano do tarczy art. 15z5-15z9 na mocy których m.in. dopuszczono możliwość wykonywania przez cudzoziemca pracy na zmienionych warunkach, bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Pobyt cudzoziemca na mocy tarczy a podróże do innych państw

Robert Jaroszewski        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W dzisiejszych wiadomościach z pola walki z koronawirusem, przedruk z odesłaniem do źródła. Sprawa jest na tyle ważna, że trzeba ją nagłośnić i jeszcze do tego dobrze opisana. Otóż przyznane cudzoziemcom prawa pobytowe mocą tarczy antykryzysowej, nie przekładają się na możliwość przemieszczania się po terytorium Unii. Tu komunikat UDSC w tym temacie i po temacie.

Rozszerzenie tarczy w ramach ruchu bezwizowego

Robert Jaroszewski        19 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czytam, co do mnie piszecie i widzę, że dużo sprawdzacie w różnych źródłach. To dobrze. Przy okazji wychodzą pewne sprawy jak ta, czy przedłużenie pobytu cudzoziemców w ruchu bezwizowym na mocy przepisów tarczy, dotyczy tylko umów międzynarodowych, które przewidują możliwość przedłużania pobytów bezwizowych.

Kolejni cudzoziemcy z tarczą

Robert Jaroszewski        18 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Jak zapowiedziano, tak zrobiono. Poszerzono tarczę o kolejnych cudzoziemców, to jest przebywających: na podstawie wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli […]

Rozszerzają tarczę

Robert Jaroszewski        09 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Uprzejmie donoszę, że po świętach możemy spodziewać się kolejnych ułatwień pobytowych. Jak wielu z Was to osobiście doświadcza, ostatnie prawo po macoszemu potraktowało obywateli niektórych państw, przebywających na terytorium RP w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wiz Schengen. Rządzący pracują nad tym. W efekcie pobyt tych osób ma być legalny przez okres epidemii (a dokładnie […]