Karta pobytu

Zrozumiałym językiem

Robert Jaroszewski        12 marca 2021        Komentarze (0)

Cudzoziemca należy pouczać w urzędach, w języku dla niego zrozumiałym. Językiem zrozumiałym dla cudzoziemca może być język polski, jeśli cudzoziemiec włada językiem polskim. Takim językiem nie musi być język ojczysty. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, to na pełnomocniku ciąży ciężar dobrej komunikacji z cudzoziemcem. W razie wątpliwości można skorzystać z usług tłumacza. Zgodnie z przepisami ustawy […]

Mazowiecki Wydział Spraw Cudzoziemców – zmiany wyszły na dobre

Robert Jaroszewski        03 lipca 2015        Komentarze (0)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wprowadził jakiś czas temu nowe zasady składania przez cudzoziemców wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt. Pisałem o tej sprawie na blogu. Jako że nowa formuła funkcjonuje już kilka miesięcy, to dobry moment żeby spróbować ocenić rezultaty jej wprowadzenia. Celem jaki przyświecał wprowadzanym zmianom było zlikwidowanie owianej złą sławą kolejki. Początkowo pomysł obligatoryjnych zapisów […]

KARTA POBYTU – PODSTAWY

Robert Jaroszewski        05 czerwca 2014        Komentarze (0)

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom. Dokument ten potwierdza tożsamość cudzoziemca, jednak dużo istotniejsza jest inna korzyść płynąca z jego posiadania, razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (zwykle będzie to paszport), uprawnia ona do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania wizy. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi posiadającemu: 1) zezwolenie na pobyt czasowy; 2) zezwolenie na pobyt […]