KARTA POBYTU – PODSTAWY

Robert Jaroszewski        05 czerwca 2014        Komentarze (0)

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom. Dokument ten potwierdza tożsamość cudzoziemca, jednak dużo istotniejsza jest inna korzyść płynąca z jego posiadania, razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (zwykle będzie to paszport), uprawnia ona do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania wizy.

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi posiadającemu:

1) zezwolenie na pobyt czasowy;

2) zezwolenie na pobyt stały;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

4) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Ważne jest aby pamiętać o obowiązku wymiany karty pobytu w pewnych sytuacjach, takich jak na przykład zmiana danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu, lub istotna zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie.

 O tym, jak przykre konsekwencje może mieć nieaktualne zdjęcie, na którym posiadacz karty nie przypomina swojego obecnego wyglądu, pisałem tutaj .

Organem właściwym do wydania karty pobytu jest, z zasady, Wojewoda który wydał zezwolenie. Bywa, że podstawą pobytu cudzoziemca w Polsce, jest zgoda na pobyt ze względów humanitarnych – wtedy kartę pobytu wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił zgody na ten pobyt.

Warto też, abyś pamiętał o jeszcze jednej ważnej kwestii. Nowe przepisy pozwalają złożyć wniosek o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy ostatniego dnia legalnego pobytu na terenie Polski. W dokumencie podróży cudzoziemca umieszcza się stempel potwierdzający złożenie wniosku, a do momentu wydania decyzji legalnie przebywa on w Polsce. Jednak okres ważności karty pobytu wydawanej cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, jest taki sam, jak okres zezwolenia na pobyt. Nową kartę pobytu cudzoziemiec otrzyma dopiero po wydaniu przez Wojewodę kolejnej decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy. Pomiędzy terminem utraty ważności przez starą kartę pobytu, a wydaniem nowej, cudzoziemiec chcący przekroczyć granicę Polski będzie musiał uzyskiwać wizę, lub podróżować w ruchu bezwizowym.

Pierwsza karta pobytu, co do zasady, bo i tu są wyjątki, jest wydawana cudzoziemcowi z urzędu. Natomiast każda kolejna będzie wydana wyłącznie na wniosek cudzoziemca. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 złotych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: