obowiązki cudzoziemca

1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2314). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 oraz z 2015 […]

Praca na podstawie stempla – fikcji (prawnej) ciąg dalszy

Robert Jaroszewski        01 października 2015        5 komentarzy

Posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Kończy się okres ważności tego zezwolenia, składasz wniosek o kolejne, dostajesz stempel w paszporcie a postępowanie administracyjne trwa, trawa i trwa. Końca nie widać… Co robić? O tym, że pobyt oczekiwania na decyzję jest legalny, większość wie. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach: […]

Paszport czyli dokument podróży

Robert Jaroszewski        17 września 2015        Komentarze (0)

W całej ustawie o cudzoziemcach nie pojawia się pewien wyraz – paszport. Dziwne?

Kierowca zawodowy niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE

Robert Jaroszewski        03 września 2015        2 komentarze

Był taki wpis dotyczący zagranicznego prawa jazdy. Czy odpowiednie prawo jazdy oraz nabyte za granicami Unii uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy, same w sobie umożliwiają cudzoziemcowi spoza Unii pracę u polskiego przewoźnika w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy? Zainteresowanych odpowiedzią na pytanie odsyłam do lektury rozdziału 4A ustawy o transporcie […]

Wniosek o pobyt czasowy – nowy formularz

Robert Jaroszewski        13 lipca 2015        Komentarze (0)

Chciałem trochę odpocząć i wakacyjnie podejść do wpisów na blogu, ale niestety prawo nie zna wakacji, więc muszę donieść o ważnej dacie dla wielu cudzoziemców. 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Zmianie ulega wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Tu […]