Ponaglenie

Robert Jaroszewski        23 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Dziś o niekończącym się temacie, jakim jest czas załatwiania spraw w urzędzie.

Postępowania, których celem jest udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ciągną się miesiącami na przekór przepisom regulującym terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Tytułem usprawiedliwienia urzędników trzeba przyznać, że urzędy zalane są powodzią wniosków i nawet starając się (informatyzacja, zatrudnianie nowych pracowników, reorganizacja), efekt jest daleki od ideału.

Cudzoziemiec jako wnioskodawca i strona postępowania, to ciężki przypadek, gdyż nie zna przepisów, często ma trudności z porozumiewaniem się i zrozumieniem podstawowych kwestii o niuansach prawa nie wspominając.

Są jednak sprawy oczywiste, proste, których zwłoka w rozpatrzeniu jest nie do uzasadnienia.

Jaka jest na to recepta?

Ponaglenie.

Ponaglenie odnosi się do dwóch sytuacji.

  1. Bezczynność – nie załatwiono sprawy w ustawowym terminie oraz w nowym terminie wskazanym w zawiadomieniu o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  2. Przewlekłość – postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie jest podaniem i musi zawierać uzasadnienie.

W wyniku ponaglenia sprawa trafia do organu rozpatrującego ponaglenie, który podejmuje określone kroki, m.in.:

1.      wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2.      w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a)      zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b)      zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach.

Zasadniczo ponaglenie wnosi strona za pośrednictwem organu właściwego do załatwienia sprawy.

Ponaglenia w sprawach postępowań dotyczących udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wnosimy więc do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ale za pośrednictwem wojewody, który prowadzi sprawę.

A tu wzór ponaglenia, oczywiście z natury mocno uproszczony i wymagający dostosowania do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: