informacja starosty

Jednym z warunków otrzymania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (choć bywają od tej reguły wyjątki) jest konieczność dołączenia do wniosku „informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w […]