odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Małe kłamstwa, duże problemy

Robert Jaroszewski        25 lutego 2015        Komentarze (0)

Szczerość we wzajemnych stosunkach to bardzo ważna sprawa. Szczególnie w przypadku relacji między radcą prawnym i jego klientem. Uwierz, że nie należy do komfortowych sytuacja, kiedy dowiadujesz się już w trakcie postępowania (od urzędnika, czy na sali sądowej), że stan faktyczny na podstawie którego zbudowana została koncepcja prowadzenia sprawy, został przedstawiony nierzetelnie. Przedstawienie sprawy zgodnie z […]