Kiedy cudzoziemcowi nadaje się numer PESEL

Robert Jaroszewski        08 grudnia 2014        Komentarze (0)

UWAGA: z dniem 1 marca 2015 roku znacznej zmianie uległ stan prawny, na którym oparto ten wpis. Po aktualne informacje w sprawie zasad nadawania cudzoziemcom numeru PESEL zapraszam tutaj.

PESEL to system ewidencji ludności, w ramach którego każda zarejestrowana w nim osoba fizyczna otrzymuje unikatowy numer pozwalający na jej identyfikację. Numer PESEL w określonych przypadkach nadaje się także cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski.

Jest on nadawany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych każdemu cudzoziemcowi, który zostaje zameldowany na terenie Polski na pobyt stały lub pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli cudzoziemiec nie otrzymał numeru PESEL w związku z zameldowaniem, zostanie mu on nadany z momencie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli numer PESEL jest nadawany w związku z zameldowaniem, ze stosownym wnioskiem o jego nadanie powinien wystąpić odpowiedni organ gminy. W sytuacji gdy cudzoziemiec ma otrzymać PESEL w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, z wniosek składa płatnik składek, w praktyce najczęściej będzie to pracodawca cudzoziemca.

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o nadanie numeru PESEL przez zainteresowaną osobę, jeśli umotywuje ona odpowiednio potrzebę jego posiadania, która wynika z innych przepisów. Wniosek powinien zawierać:

  • nazwisko i imiona;
  • nazwisko rodowe;
  • imiona rodziców;
  • nazwisko rodowe matki;
  • płeć;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • adres i miejsce pobytu stałego lub czasowego;
  • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

W treści wniosku konieczne jest również podanie konkretnego przepisu, z którego wnioskodawca wywodzi potrzebę posiadania numeru PESEL. Wzór formularza wniosku można znaleźć na witrynie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: