Nowy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Robert Jaroszewski        08 lutego 2018        Komentarze (0)

Za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, pojawia się (od 12 lutego 2018 r.) nowy:

  • wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;
  • wzór załączników do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarcze(jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył);
  • wzór formularza wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Rozporządzenie określa też:

  • liczbę fotografii dołączanych do wniosku;
  • szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku;
  • wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku;
  • sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
  • sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

Zwracam uwagę na załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (s. 15, Dz.U. poz. 233, załącznik nr 2 do rozporządzenia), dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Ten załącznik podpisuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Załącznik wypełnia się oczekiwanie, jakie niesie art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach w brzmieniu od 12 lutego 2018 r. w zakresie wynagrodzenia. Manewr bardzo pożyteczny, gdyż zastąpiono tymże oświadczeniem z załącznika, wcześniejszy obowiązek przedkładania umowy, co bywało bardzo uciążliwe.

Bardzo ważne jest, że podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku dokonuje szeregu istotnych prawnie oświadczeń w tym, w zakresie świadomości odpowiedzialności karnej.

O skutkach podpisania tego załącznika pracodawca musi pamiętać, pouczenia są w czterech językach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: