Praca na podstawie stempla – fikcji (prawnej) ciąg dalszy

Robert Jaroszewski        01 października 2015        5 komentarzy

Posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Kończy się okres ważności tego zezwolenia, składasz wniosek o kolejne, dostajesz stempel w paszporcie a postępowanie administracyjne trwa, trawa i trwa. Końca nie widać…

Co robić?

O tym, że pobyt oczekiwania na decyzję jest legalny, większość wie.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach:

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

A jak to wygląda z pracą, czy można w tym okresie pracować?

Tak, można!

Zgodnie z art. 88g ust. 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

Do cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 [pobyt czasowy i praca], art. 126 ust. 1 [pełnienie funkcji w zarządach przy braku akcji lub udziałów], art. 127 [praca w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji] lub art. 142 ust. 3 [pełnienie funkcji w zarządach przez posiadaczy akcji lub udziałów] ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy stosuje się przepis ust. 1a.

Wedle zaś owego ust. 1a:

Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.

Mamy tu do czynienia z fikcjami prawnymi i odesłaniem do fikcji prawnej a więc przepisami uznającymi za doniosłe prawnie pewne stany faktyczne.

Mocno to wszystko fikcyjne, ale dla cudzoziemców bardzo istotne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Buba 7 października, 2015 o 09:11

co ciekawe, ten przepis ma sie niestety nijak do sytuacji, w której cudzoziemiec chce kontynuowac prace u tego zamego pracodawcy, ale nie złożono wniosku o przedłużenie zezwolenia na prace, tylko o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 7 października, 2015 o 22:49

Buba, nie mogę się z Tobą zgodzić, polecam uważną lekturę art. 88g ust. 1a oraz art. 88g ust. 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 🙂

Pozdrawiam !

Odpowiedz

Buba 8 października, 2015 o 12:20

siegnełam jeszcze raz do przepisu (88g ust 1b) i dalej się zastanawiam: „pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie…” myślisz Robercie, że chodzi tu o posiadanie zezwolenia na pracę lub pobyt czasowy i pracę jedynie w momencie złozenia wniosku? Spotkałam się zopinią, że pracowac można, po zakończeniu zezwolenia na pobyt, ale pod warunkiem, że ważne jest jeszcze zezwolenie na pracę..

Odpowiedz

Dmytro 5 stycznia, 2016 o 01:01

Pracodawac mowie ze urzad mowi: nie wolno pracowac, co ja mam robic, zeby pracowac po skończeniu oświadczenia i do momentu decyzji???

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 6 stycznia, 2016 o 00:19

Dmytro;

Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, jeżeli stan faktyczny jest taki, jak opisany we wpisie (m.in. praca u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku) to przepisy regulują te kwestię w jasny sposób.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: