Ukraińcy w Polsce – ostatnie statystyki

Robert Jaroszewski        21 października 2015        Komentarze (0)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało na interpelację Posła Pani Ewy Czeszejko-Sochackiej w sprawie sytuacji obywateli Ukrainy ubiegających się o status uchodźcy lub o pobyt tolerowany.

Prócz danych dotyczących ochrony, zawarto informacje ogólne o obecnej sytuacji Ukraińców w Polsce i tak:

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2015 roku polskie placówki konsularne i dyplomatyczne znajdujące się na terenie Ukrainy wydały obywatelom tego kraju 597.511 wiz (w tym 283.215 wiz Schengen oraz 314.296 wiz krajowych). Jednocześnie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 4 października 2015 roku obywatelom Ukrainy wydano 24.937 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy (z czego 59% zezwoleń wydano w związku z pracą), 467 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz 5.034 decyzje o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały. Tym samym uznawalność wniosków o legalizację pobytu obywateli Ukrainy (mierzona jako stosunek pozytywnych decyzji do ogółu wydanych decyzji) wyniosła: około 95% w przypadku pobytu czasowego, około 92% w przypadku pobytu stałego oraz około 80% – w przypadku zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Źródło

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: