Zaproszenie dla cudzoziemca z perspektywy zapraszającego

Robert Jaroszewski        10 listopada 2015        Komentarze (0)

Problem życiowy.

Jakie ryzyko wiąże się z zaproszeniem cudzoziemca?

Oczywiście nie myślę tutaj o zapraszaniu „na kawę”, lecz o rejestracji zaproszenia u Wojewody w celu ułatwienia cudzoziemcowi załatwienia formalności wizowych. Więcej na temat tej procedury przeczytasz w tym wpisie.

Zapraszanie cudzoziemca może być ryzykowne, głównie finansowo.

Zaproszenie dla cudzoziemca z perspektywy zapraszającego

Zaproszenie dla cudzoziemca z perspektywy zapraszającego

Rejestrując zaproszenie u Wojewody zobowiązujesz się do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Polski, w tym kosztów jego zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów jego podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, a w razie konieczności także do pokrycia kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Jak widać całość tych kosztów może tworzyć całkiem pokaźną kwotę.

Musisz zdawać sobie sprawę, że składane przed Wojewodą oświadczenie może nieść ze sobą określone konsekwencje natury finansowej.

Jak stanowią przepisy ustawy o cudzoziemcach:

W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić od zapraszającego, w postępowaniu przed sądem, zwrotu poniesionych kosztów, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3, (czyli tych wyżej wymienionych, przyp. R.J.) wynikających z wykonywania przez te podmioty ich ustawowych obowiązków.

Oznacza to, że jeżeli wbrew temu co pierwotnie oświadczyłeś w zaproszeniu, nie pokryjesz kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Polski (lub kosztów związanych z opuszczeniem przez niego tego terytorium), koszty te pokryją właściwe podmioty wykonując swoje ustawowe zadania.

W takim wypadku musisz liczyć się z tym, że podmiot który poniósł te koszty, zwróci się do Ciebie o ich zwrot.

Nie mam zamiaru zniechęcać do zapraszania cudzoziemców.

Warto jednak wiedzieć, jakie skutki może nieść ze sobą zaproszenie gościa z zagranicy „w ciemno”.

Robert Jaroszewski
radca prawny

Zdjęcie: Dom J

***

Zrozumiałym językiem

Cudzoziemca należy pouczać w urzędach, w języku dla niego zrozumiałym.

Językiem zrozumiałym dla cudzoziemca może być język polski, jeśli cudzoziemiec włada językiem polskim.

Takim językiem nie musi być język ojczysty [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: