ZUS żąda od cudzoziemca numeru PESEL

Robert Jaroszewski        10 czerwca 2016        Komentarze (0)

Cały czas nie milknie temat numerów PESEL cudzoziemców, stare (z punktu widzenia cudzoziemców lepsze) czasy minęły bezpowrotnie, natomiast problemów – z już nie takim nowym prawem – jest „co niemiara”.

Otrzymuję od Was mnóstwo zapytań w sprawie zasad nadawania numeru PESEL cudzoziemcom oraz opowieści o trudnościach związanych z brakiem posiadania PESELu. Niestety w wielu z tych spraw trudno jest pomóc (dlaczego, o tym w puencie tego wpisu).

Przykładem może być sytuacja cudzoziemca opisana w jednym z komentarzy.

Sprawa sprowadzała się do tego, że ZUS żąda od cudzoziemca podania numeru PESEL, powołując się przy tym na art. 35 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Poddajmy więc ten przepis krótkiej analizie:

Art. 35. 1 [Obowiązek ubezpieczonych i płatników] We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać:

1) w przypadku ubezpieczonych – numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z zastrzeżeniem ust. 1a;

2) w przypadku płatników składek – numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Naprawdę nie wiem jakich metod wykładni trzeba użyć, by na podstawie tego przepisu żądać numeru PESEL od osoby, który PESEL nie posiada. Wprost i jasno zostało wskazane, że w takim wypadku (np. cudzoziemca, który nie posiada nadanego numeru PESEL), podaje się serię i numer paszportu.

Faktem jest, że wraz ze zmianą zasad nadawania numeru PESEL zmianie uległo bardzo wiele innych przepisów, które w ślad za ograniczeniem grupy cudzoziemców, którym nadawany będzie PESEL, miały umożliwić im legitymowanie się „w miejsce” PESEL innymi danymi.

Z waszych relacji wynika, że bardzo często przepisy swoje, a urzędnik … swoje. Nie tylko też urzędnik, ale często bank, służba zdrowia, telekomunikacja etc.

Miała być puenta, a zatem i ona – w większości przypadków prawo jest po Twojej stronie.

Pozostaje tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć, a w tym wszystkim … życzyć cierpliwości i powodzenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: