NOWA USTAWA O CUDZIEMCACH – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Robert Jaroszewski        20 maja 2014        Komentarze (0)

Od niedawna obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców.

Sporo zmian wprowadzono w samych terminach jakimi posługuje się ustawa, na przykład w nazewnictwie zezwoleń wydawanych na jej podstawie, i tak:

  • zezwolenie na osiedlenie się zostało w nowej ustawie zastąpione zezwoleniem na pobyt stały,
  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało w nowej ustawie zezwoleniem na pobyt czasowy.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził kilka postaci zezwoleń na pobyt czasowy, m.in. :

  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

 

 Warto wspomnieć o wprowadzonej nową ustawą możliwość pozyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenia na pracę w ramach jednego postępowania w wyniku którego Wojewoda wydaje decyzję, która legalizuje pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej a jednocześnie uprawnia go do podjęcia zatrudnienia. Dotąd zezwolenie na pracę można było pozyskać wyłącznie w drodze odrębnego postępowania, na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Wejście w życie nowej regulacji, jak to zazwyczaj bywa, wiązało się z koniecznością wprowadzenia przepisów przejściowych. Ustawodawca postanowił, że do niezakończonych postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku.

 Z kolei w związku ze zmianą nazw rodzajów zezwoleń wprowadzoną nową ustawą przesądzono, że zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwolenia na osiedlenie się, których udzielenie zakończy postępowania administracyjne prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, w dniu ich wydania staną się odpowiednio zezwoleniami na pobyt czasowy i zezwoleniami na pobyt stały.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: