Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca jako podstawa pracy

Robert Jaroszewski        15 lutego 2017        Komentarze (0)

Praktycznie każdy cudzoziemiec (wyłączenia mogą wynikać z umów międzynarodowych), może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w formie spółki z o.o.

Dostęp do niektórych innych spółek (a jest sporo ich rodzajów), już nie jest tak szeroki jak właśnie do sp. z o.o.

Z prowadzeniem działalności na podstawie wpisu do CEIDG jest jeszcze trudniej. Szczegółowe omówienie tego w jakiej formie działalność na terenie Polski mogą prowadzić poszczególne kategorie cudzoziemców, znajdziesz w tym wpisie.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec może założyć w Polsce spółkę z o.o. i prowadzić przy jej pomocy działalność gospodarczą.

Może też zasiadać w jej zarządzie (choć nie musi).

Założenie spółki z o.o. w Polsce odbywa się w dwóch trybach:

  • tradycyjnym, w którym umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem, a następnie konieczne jest przygotowanie i złożenie do sądu rejestrowego właściwych wniosków wraz z załącznikami;
  • internetowym, w którym umowa zostaje zawarta przy użyciu pewnego wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym, także sam proces rejestracji spółki odbywa się za pośrednictwem tego systemu.

Szczególnie ten drugi tryb może okazać się dla cudzoziemca atrakcyjny, bo nie zmusza do osobistej obecności na terytorium RP. Obecnie skorzystać z systemu S24 mogą także osoby nie posiadające numeru PESEL.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. czy też zasiadanie w jej zarządzie nie wiąże się automatycznie z nabyciem uprawnień do pobytu na terenie Polski. Musisz pamiętać, że tytułem do pobytu na terenie Polski nadal będzie dla Ciebie wiza albo zezwolenie na pobyt.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., cudzoziemiec musi legitymować się, między innymi:

1) ubezpieczeniem zdrowotnym;

2) źródłem stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

3) miejscem zamieszkania.

Z kolei spółka musi osiągać określone dochody lub zatrudniać wymaganą liczbę personelu, bądź trzeba wykazać, że posiada ona potencjał i środki by takowe wskaźniki w przyszłości osiągać.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się jeśli cudzoziemiec występuje w charakterze wspólnika, a także jeżeli rolę wspólnika łączy z zasiadaniem w zarządzie spółki.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymagane jest zezwolenie na pracę, jeżeli cudzoziemiec pełniąc funkcję w zarządzie sp. z o.o. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Wypowiadane są opinie, że spółka z o.o. jest świetnym wehikułem do uzyskania prawa pobytu w Polsce.

Czy aby na pewno?

Założenie spółki z o.o. w Polsce może pomóc w uzyskaniu wizy lub zezwolenia na pobyt. Jest to więc „jakiś” sposób na legalizację pobytu. Tyle tylko, że stosunkowo skomplikowany i drogi spośród innych dostępnych  rozwiązań.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinieneś zatem traktować raczej jako narzędzie przeznaczone do realizacji planów biznesowych w Polsce, a nie sposób na legalizowanie swojego pobytu w sztuczny sposób.

Ważne też abyś rozróżniał prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (w tym przy użyciu spółki, w której cudzoziemiec posiada udziały) od sprawowania funkcji w zarządzie spółki. Gdy cudzoziemiec zasiada w zarządzie spółki, ale nie jest wspólnikiem spółki, można wystąpić o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jest to inna przesłanka i tryb legalizacji pobytu, niż pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując – podstaw pracy na tle spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kilka:

  1. praca w charakterze członka zarządu bez zezwolenia na pracę przez określony prawem okres;
  2. praca w charakterze członka zarządu w oparciu o zezwolenie na pracę;
  3. praca w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
  4. praca w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: