Czy w sprawach wiz długoterminowych przysługuje skarga do sądu?

Robert Jaroszewski        27 maja 2021        Komentarze (0)

Kolejne orzeczenie NSA, ale też kolejne orzeczenie Sędziego NSA Pana Jacka Chlebnego, którego znamy przecież z komentarza „Prawo o cudzoziemcach”.

Warto dojrzeć ludzi tworzących instytucje, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie profile sędziów tworzą profile sądów.

Czy w sprawach wiz długoterminowych przysługuje skarga do sądu

I tak po przedstawionym już na blogu wyroku NSA w sprawie pouczeń cudzoziemców w urzędach (przewodniczący i sprawozdawca Sędzia Jacek Chlebny), mamy kolejną ciekawą i ważną dla systemu prawa sprawę prowadzoną przez prof. Chlebnego, jaką jest temat:

zagwarantowania środka prawnego przed sądem od decyzji o odmowie wydania wizy długoterminowej

Co tu się działo?!

Najpierw dwie niekorzystne decyzje Konsula, potem skarga do WSA. Odrzucenie skargi przez WSA. Skarga do NSA. Pytanie prejudycjalne NSA. Wyrok TSUE. Postanowienie NSA i znowu piłka w grze:

„odrzucenie wniesionej skargi z przyczyny wskazanej przez Sąd pierwszej instancji było przedwczesne, albowiem w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia brak jest oceny, czy wniosek skarżącego o wydanie wizy długoterminowej w celu odbycia studiów jest objęty zakresem stosowania powołanej dyrektywy (UE) 2016/801.”

Czekamy, wszystko wskazuje na to, że:

art. 5 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Przynajmniej w sprawach studentów.

Robert Jaroszewski
radca prawny

Photo by Saúl Bucio on Unsplash

***

PRADO, ale nie muzeum

Prado to muzeum w Madrycie z przebogatym zbiorem eksponatów, w tym dokumentów historycznych.

Raczej nie za sprawą tej szacownej instytucji, a ze skrótowca powstało inne PRADO.

Public Register of Authentic travel and identity Documents Online [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: