JAK ZATRUDNIĆ UKRAIŃCA ?

Robert Jaroszewski        31 lipca 2014        26 komentarzy

Już nie tylko Polacy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy, emigracja zarobkowa do naszego kraju od dłuższego czasu jest już faktem. Niedawne zmiany w przepisach miały nieco poluzować wymogi dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Już widać efekty wprowadzenia tych zmian, w wielu miastach liczba cudzoziemców próbujących legalizować swój pobyt wzrosła lawinowo. Na przykład w Bydgoszczy zanotowano wzrost liczby wniosków o około 200 procent.

Tytuł wpisu jest nieco przewrotny, ponieważ dotyczy nie tylko obywateli Ukrainy, lecz również szeregu innych państw. Jeśli chodzi o pracowników zza naszej wschodniej granicy, to już od dłuższego czasu systematycznie wdrażane są działania mające na celu ułatwienie powierzania im pracy na terytorium Polski. Jakie są to ułatwienia i co zrobić aby w prosty i szybki sposób zatrudnić obywatela Ukrainy, Białorusi lub innego z naszych sąsiadów ? Zapraszam do lektury.

W Polsce funkcjonował i do tej pory funkcjonuje model uzupełniającego zatrudnienia obcokrajowców, który ma chronić nasz rynek przed zalaniem go zagranicznymi pracownikami. System taki sprowadza się między innymi do obowiązku przeprowadzania postępowania sprawdzającego, czy dany wakat cieszy się zainteresowaniem polskich pracowników. Postępowanie to bywa nazywane „testem rynku pracy„. Zasadą jest, że pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca musi zamieścić ofertę pracy we właściwym miejscowo Powiatowym Urząd Pracy. Jeśli z powodu braku zainteresowania tą ofertą w terminie 14 dni nie uda się zorganizować rekrutacji na to stanowisko albo jeśli pomimo zorganizowania rekrutacji w ciągu 21 dni nie uda się wyłonić kandydata, starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Wtedy dopiero stanowisko to może zostać powierzone cudzoziemcowi, ponieważ bez zaświadczenia wydanego przez Starostę, Wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę

Oczywiście mocno sformalizowane postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę nie sprzyjało zatrudnianiu cudzoziemców. Od pewnego czasu w przepisach prawa uczyniony został wyłom od zasady uzupełniającego zatrudnienia, mający stanowić odpowiedź na problem słabego zainteresowania emigracją zarobkową do naszego kraju. Wyjątek ten dotyczy pracowników zza naszej wschodniej granicy, obywateli:

 • Ukrainy;
 • Republiki Armenii;
 • Republiki Białoruś;
 • Republiki Gruzji;
 • Republiki Mołdowy;
 • Federacji Rosyjskiej.

Jeśli dopełnisz odpowiednich formalności w przypadku obywateli tych państw zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Nie obowiązuje więc wymóg przeprowadzania testu rynku pracy. Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem np. Ukraińca rejestruje w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy. Oświadczenie należy koniecznie zarejestrować przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi, a umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej. W innym przypadku dojdzie do sytuacji nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi, co może nieść ze sobą bolesne konsekwencje, wspominałem już o tym tutaj.

Oświadczenie rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy musi spełniać pewne wymogi:

 • określać nazwę zawodu, w jakim pracę wykonywać będzie cudzoziemiec;
 • określać miejsce wykonywania pracy;
 • określać datę rozpoczęcia oraz okres wykonywania pracy;
 • określać rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem;
 • określać wynagrodzenie brutto;
 • zawierać oświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy złożone przez podmiot powierzający pracę;
 • zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i zatrudnieniem cudzoziemców złożone przez podmiot powierzający pracę.

Po dopełnieniu tego obowiązku można zatrudnić obywatela jednego z wymienionych państw. Może on wykonywać pracę na terytorium Polski przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Okres 6 miesięcy pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy można przerywać, co daje pracodawcy sporą elastyczność. Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie na danego pracownika jest większe, istnieje możliwość wystąpienia o wydanie zezwolenia na pracę. Po wejściu w życie nowej ustawy można to zrobić na dwa sposoby, wnioskując o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach lub o wydanie zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O tym czym dokładnie różnią się te dwie ścieżki będziesz mógł wkrótce przeczytać na blogu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 26 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Walterowicz Kancelaria 4 sierpnia, 2014 o 09:02

Zmiany te zapewne spowodowane są również aktualną sytuacją polityczną na Ukrainie. Wzrost liczby Ukraińców masowo przyjeżdżających do Polski stał się faktem.

Odpowiedz

Aleksander 20 stycznia, 2015 o 09:49

Ile czasu jest ważne zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy? Dziękuję

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 21 stycznia, 2015 o 12:01

Aleksander;

Polecam Ci najnowszy wpis na blogu, poświęcony właśnie temu tematowi, znajdziesz tam wyczerpującą odpowiedź na Twoje wątpliwości: http://wp.me/p4DgWk-6B.

Odpowiedz

Aleksander 21 stycznia, 2015 o 12:27

Dziękuje

Odpowiedz

Petro 13 lutego, 2015 o 00:41

Czy może pracodawca zatrudnić Ukraińca w ten sposób jeśli ma 17 lat?
Dziękuję.

Odpowiedz

Patrycja 13 lutego, 2015 o 17:52

Co rok wysyłamy zaproszenie dla naszych dwóch przyjaciół z Ukrainy w celach czysto gościnnych.niestety w tym roku chciałabym im finansowo pomóc,zorganizować pracę(wiadomo dlaczego-sytuacja na Ukrainie i brak perspektyw) czy mogę ich zaprosić na takich samych warunkach co zawsze i czy wtedy będą mogli legalnie pracować czy to już musi być zupełnie inna procedura zaproszenia??

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 17 lutego, 2015 o 09:37

Patrycjo;

Jeśli zapraszałaś już wcześniej cudzoziemców, to być może wiesz, że zaproszenie jest jedynie pewnym ułatwieniem w załatwieniu formalności wizowych, natomiast wjazd na teren RP następuje w oparciu o wizę (pisałem o tym tutaj: http://wp.me/p4DgWk-5T ). Co do zasady (od której istnieją oczywiście wyjątki) cudzoziemiec aby wykonywać pracę na terenie RP musi posiadać zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę. Zatem niezależnie od kwestii zalegalizowania pobytu, trzeba dopełnić odrębnych formalnością związanych z pozyskaniem zezwolenia na pracę.

Odpowiedz

Piotr 25 lutego, 2015 o 23:14

Witam,

Czy nie można pominąć tych wszystkich formalności związane z pracą i pobytem w sytuacji delegowania ukraińskich pracowników z ich firmy na Ukrainie do pracy w Polsce w przypadku uzyskania przez nią takiego zlecenia…

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 2 marca, 2015 o 10:27

Piotr, nie ma takiej możliwości, przedstawiony przez Ciebie pomysł podpada pod inny typ zezwolenia, ale są pewne wyjątki, szerzej o nich już poza blogiem.

Odpowiedz

Gosia 9 marca, 2015 o 12:51

Czy po zarejestrowaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy pracodawca przekazuje to oświadczenie ambasadzie?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 11 marca, 2015 o 23:17

Gosia;

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowane w PUP pracodawca przesyła cudzoziemcowi, który na bazie tego dokumentu może uzyskać właściwą wizę, uprawniającą go do wjazdu na terytorium Polski.

Odpowiedz

Małgorzata 11 marca, 2015 o 12:10

Witam,

Jakie muszę spełnić wymogi by móc zatrudnić osobę poniżej 26 roku życia z Ukrainy studiującą w trybie stacjonarnym na polskiej uczelni? Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 11 marca, 2015 o 23:20

Małgorzato;

Wiele zależy od formuły w jakiej wykonywana ma być praca, temat zbyt szeroki żeby rozstrzygać to w komentarzu. Wiele informacji związanych z tym tematem znajdziesz na blogu, jeśli nie wyczerpią Twoich wątpliwości zapraszam do kontaktu !

Odpowiedz

Janusz 12 marca, 2015 o 14:20

Witam!
Zatrudniałem Ukrainkę, która posiadała wizę D. Pracowała u mnie 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę zgłoszoną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Chciałem przedłużyć jej pobyt i załatwić pozwolenie na pracę, więc udałem się z nią do Wojewódzkiego Urzędu do spraw cudzoziemców.
Okazało się,że Ukrainka przebywa w Polsce nielegalnie ponieważ kilka dni wcześniej przekroczyła 180 dni pobytu na terenie RP. Mimo to złożyliśmy wniosek o przedłużenie pobytu. Po kilku dniach zatrzymała ją straż graniczna wręczając jej decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 20 dni oraz zakaz ponownego wjazdu na teren RP na okres jednego roku. Ponieważ zależy jej,ze względu na niekorzystną sytuację na Ukrainie na dalszym pobycie oraz możliwości podjęcia pracy w Polsce,proszę powiedzieć jak jej można pomóc?
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 13 marca, 2015 o 11:25

Janusz;

Legalizacja pobytu cudzoziemca, który przebywa w Polsce nielegalnie to trudna sprawa. Kilkakrotnie udawało nam się znaleźć dla naszych Klientów wyjście z takiej sytuacji, jednak tutaj zbyt wiele zależy od okoliczności konkretnej sprawy, aby udzielać ogólnej odpowiedzi w komentarzu. Zapraszam do kontaktu poza blogiem.

Odpowiedz

Gosia 12 marca, 2015 o 16:33

Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Te osoby przebywają już w Polsce, tylko przy odbiorze oświadczeń pracownik PUP poinformował mnie, że powinnam jako pracodawca wysłac te oświadczenia do ambasady:)

Mam jeszcze pytanie.
Cel wydania wizy 05 (dla obyw Ukrainy) to pozwolenie na prace przez 6 m-cy w ciągu 12 m-cy. A cel 06? Czy taka osoba może pracowac bez ograniczeń?

pozdrawiam
Gosia

Odpowiedz

Gosia 13 marca, 2015 o 15:44

Mam jeszcze pytanie. Czy można zatrudnic obywatela Ukrainy, który posiada wizę do pracy, na podstawie umowy zlecenia bez rejestracji w pup?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 17 marca, 2015 o 19:40

Gosia;

Wiza wydana w celu wykonywania pracy legalizuje pobyt cudzoziemca, zupełnie odrębną kwestią jest legalizacja jego zatrudnienia, która co do zasady następuje w drodze odpowiedniej decyzji wydawanej przez Wojewodę.

Rejestracja w PUP dotyczy oświadczenia pracodawcy, a nie umowy o pracę/zlecenia jako takiej. W przypadku skorzystania ze ścieżki rejestracji oświadczenia w PUP nie jest konieczne pozyskanie zezwolenia na pracę wydawanego przez Wojewodę.

Odpowiedz

Anusz 17 marca, 2015 o 21:01

Czy pracodawca placi ZUS za pracownika z Ukraini,ktory ma vizaD(vize na prace 6 miesieci w roku).Pozdrawiam.

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 18 marca, 2015 o 00:21

Anusz;

Generalną zasadą jest, że pracodawca opłaca ZUS od takiego pracownika. Od objęcia pracownika pochodzącego z Ukrainy ubezpieczeniami społecznymi w Polsce istnieją wyjątki, polecam w tym zakresie lekturę polsko-ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Koordynacji/UMOWA.pl.pdf

Odpowiedz

Mawina 6 maja, 2015 o 14:44

Dzień dobry,
bardzo pomógł mi Pański artykuł, jednak gdy udałam się do urzędu pracy, Pani powiedziała mi, że data, którą wpisałam (10.05.2015) jest zbyt krótka, ponieważ Ukrainiec musi mieć umówioną wizytę w swoim konsulacie (na którą podobno czeka się 2 miesiące). Wtedy on dowiaduje się, kiedy może zacząć pracę i taką datę wpisuję w oświadzceniu. Czy rzeczywiście tak to wygląda? Tak długo się na to czeka?
Bardzo bym prosiła o odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 13 maja, 2015 o 16:12

Mawina;

Sytuacja zależy od konkretnego konsulatu, natomiast w rozmowach z naszymi klientami słyszeliśmy o przypadkach, w których na wizytę u konsula czeka się kilka miesięcy.

Odpowiedz

Michał 30 lipca, 2015 o 13:06

Witam!
Czy firma musi zawierać minimalną liczbę zatrudnionych pracowników narodowości polskiej? Czy można w ogolę mieć w firmie pracowników wyłącznie z Ukrainy?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 18 sierpnia, 2015 o 15:11

Michał, nie ma przeciwwskazań aby zatrudniać wyłącznie pracowników narodowości ukraińskiej.

Pozdrawiam !

Odpowiedz

Zuza 2 grudnia, 2015 o 09:06

Witam
mam pytanie czy obcokrajowiec składający dokumenty na przedłużenie pobytu czasowego i pracę nie może pracować do momentu otrzymania decyzji pozwolenia?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 6 stycznia, 2016 o 00:14

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: