O WAŻNYCH OBOWIĄZKACH PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO CUDZOZIEMCA

Robert Jaroszewski        13 czerwca 2014        Komentarze (0)

Być może na co dzień jesteś pracodawcą, chcesz zatrudnić, czy też zatrudniasz cudzoziemca i martwisz się, czy dopełniłeś wszystkich obowiązków związanych z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jest pewien akt prawny o bardzo długiej nazwie (ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Ustawa ta nakłada na każdy podmiot zamierzający powierzyć cudzoziemcowi pracę obowiązek zachowania określonych aktów staranności.

Ich lekceważenie może mieć przykre konsekwencje, począwszy od finansowych, kończąc na odpowiedzialności karnej.

W świetle ustawy, cudzoziemcem jest każda osoba niebędąca:

  1.  obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  2. obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  3. obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej;
  4. członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 1-3, który do nich dołącza lub z nimi przebywa.

Jeśli masz zamiar powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jesteś zobowiązany do sprawdzenia czy posiada on dokumenty uprawniające go do legalnego pobytu na terytorium Polski. Powinieneś również wykonać kopię tych dokumentów i przechowywać je przez cały okres, w którym cudzoziemiec wykonuje powierzoną mu przez Ciebie pracę.

Choć ustawa zaczęła obowiązywać w dniu 21 lipca 2012 roku., to zgodnie z przepisami przejściowymi, każdy podmiot, który powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi przed tą datą, był zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posiadania wymaganych dokumentów przez zatrudnianych cudzoziemców oraz do wykonania ich kopii, w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów.

A teraz sedno sprawy, czyli jakie konsekwencje grożą pracodawcy w przypadku niedopełnienia wspomnianych obowiązków ? Jedną z sankcji jest odpowiedzialność karna. Przykładowo, za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W przypadku skazania za wybrane przestępstwa wskazane w ustawie, sąd może również orzec względem podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi zakaz dostępu do wybranych kategorii środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zasądzić od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość takich środków, pobranych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zakaz dostępu do wybranych kategorii środków pochodzących z budżetu UE sąd orzeka na okres od roku do 5 lat.

Jak widzisz, często w grę mogą wchodzić naprawdę duże pieniądze, warto pamiętać o obowiązkach wynikających z tej ustawy, o czym jeszcze będziemy pisać.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: